Liên hệ với Mazda Hải Dương
: 0981872885
: Km 1 Nguyễn Lương Bằng, TP. Hải Dương